567 persones van gaudir del Servei Local de Teleassistència durant el darrer any

Pulsador de teleassistènciaPulsador de teleassistència

Durant l’any 2016, un total de 567 persones van ser usuàries d’aquest servei a Premià  Mar.  Aquestes persones tenen a les seves llars un dispositiu de seguretat connectat a una central que permet detectar situacions de risc o d’emergència.

El servei s’ofereix des de la Diputació de Barcelona i es gestiona des de l’Àrea d’Atenció Social i a les Persones de l’Ajuntament. Va destinat a totes les persones més grans de 80 anys que visquin soles i a aquelles persones de menys de 80 anys amb problemes de salut importants i manca de xarxa familiar. El servei, segons la capacitat econòmica de cada persona, és gratuït o té un co-pagament (amb un preu màxim de 8,43€ mensuals).

 

El Servei Local de Teleassistència és un servei d’atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d’edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l’any, detectant situacions d’emergència i donant resposta immediata a aquestes. Alhora, aquestes persones també reben visites de seguiment al llarg de l’any.