Acabem l’any amb un nou rècord d’audiència a Ràdio Premià de Mar

Comparativa audiències 2015 - 2019Comparativa audiències 2015 - 2019


Les darreres dades d’audiència que ens facilita l’empresa Infortècnia certifiquen que el nombre d’oients de Ràdio Premià de Mar continua en augment un any mes. Des de l’inici de les mesures l’any 2015 l’emissora ha passat dels 6.800 oients als 8.591 de l’actualitat. La mostra s’efectua un cop a l’any i es basa en 307 enquestes a persones majors de 15 anys residents a Premià de Mar .
L’any 2018 les dades donaven 8.307 persones el 2017 la xifra va ser de 7.960 oients, mentre que el 2015 i el 2016 va ser de 6.800 i 7.345 respectivament.

D’aquesta mostra es despren que Ràdio Premià de Mar és el canal més utilitzat per seguir l’actualitat local, per sobre d’internet o fins i tot del boca-orella.

A l’estudi realitzat el desembre de 2019, a l’àrea de Premià de Mar, l’emissora és coneguda pel 81,2 per cent de la població. L’han seguit 8.591 persones durant 24 minuts al dia de mitjana. Sobre el total de la població de l’àrea, el temps mitjà d’audiència és de 7,2 minuts, amb un 8 per cent de share.
La quota d’audiència (en anglès: share) és una xifra que indica el percentatge d’oients que estan escoltant un programa o emissora respecte del total que, en aquell moment, tenen engegat el seu receptor. De les altres plataformes on Ràdio Premià de Mar es troba present també les xifres indiquen un augment d’usuaris, així a la pàgina web s’han registrat 21.000 visites més que a l’any 2018, tanmateix les dades de seguidors a les Xarxes Socials (Twitter, Facebook, Instagram i YouTube) també han mostrat un considerable increment d’usuaris.

Translate »