Actuacions de reparació i manteniment aquests dies als passos soterrats del front marítim

Imatge dels treballs

L’Ajuntament ha començat obres d’arranjament a la majoria dels passos soterrats d’accés a les platges. Concretament han començat pel pas soterrat del torrent Malet on, entre altres accions, s’està arranjant el paviment i la barana, es reposen graons, i se sanegen els murs de formigó. També s’han iniciat treballs al pas d’accés a l’estació de trens i al passeig marítim des de la Riera de Premià, i el de Can Manent. En el primer cas, se substitueix el paviment per peces prefabricades de formigó, se suavitza el pendent de l’escala del costat mar, s’arranja el mur exterior, se substitueixen les lluminàries i s’hi fan treballs de pintura. Pel que fa al pas de Can Manent, es netejaran els pous i s’instal·larà una bomba per al drenatge d’aigües pluvials, es canviaran la instal·lació elèctrica i la reixa de recollida d’aigües i es pintaran els accessos exteriors de costat mar. El següent pas on s’actuarà, a partir de la setmana vinent, serà el del costat de ponent de l’estació de trens on s’arreglaran l’escala i la barana de la banda de muntanya i es repassarà el revestiment interior. Dins del mateix projecte, s’actuarà també als passos que donen accés a la platja del Bellamar des del carrer de Joan Prim i el de la Masia Ribas, on es fa faran treballs de millora de les escales i de l’enllumenat. Al pas de Camp de Mar, on recentment s’han canviat les lluminàries i que actualment s’està pintant amb graffiti, s’adequarà la plataforma d’accés a la platja i les dutxes. La nota de premsa fa notar que l’actuació, que durarà fins a final de juny i té un pressupost de 136.000€, va ser un dels punts de l’acord entre l’equip de govern i el grup d’ERC per aprovar el pressupost municipal de 2018.

Translate »