Afectacions al pas de vianants per accedir a l’estació de trens

Pas vianants NIIPas vianants NII

Aquesta setmana s’han produït diverses afectacions al pas de vianants per accedir a l’estació de trens. Per diferents circumstàncies la senyalització semafòrica del pas de vianants ha estat interrompuda , secularment quan es produïa un fet d’aquestes característiques, creuar la NII és convertia en un perill. En les avaries d’aquesta setmana la Policia Local a barrat el pas de la Nacional II i a desviat als vianants pel pas subterrani.

L’alternativa d’aquest pas subterrani ha fet que no s’hagi vist augmentada la seguretat en aquestes circumstàncies tal com ens explica el regidor d’Urbanisme Antoni Subira: