Afectacions al pas de vianants per accedir a l’estació de trens

Pas vianants NIIPas vianants NII

Aquesta setmana s’han produït diverses afectacions al pas de vianants per accedir a l’estació de trens. Per diferents circumstàncies la senyalització semafòrica del pas de vianants ha estat interrompuda , secularment quan es produïa un fet d’aquestes característiques, creuar la NII és convertia en un perill. En les avaries d’aquesta setmana la Policia Local a barrat el pas de la Nacional II i a desviat als vianants pel pas subterrani.

L’alternativa d’aquest pas subterrani ha fet que s’hagi vist augmentada la seguretat en aquestes circumstàncies tal com ens explica el regidor d’Urbanisme Antoni Subira:

Translate »