Crida Premianenca proposa tres accions per blindar i prestigiar la Festa Major de Pirates i Premianencs

Crida Premianenca proposa dur a terme un seguit d’accions per protegir i prestigiar la Festa Major dels Pirates i Premianencs. Tal com expliquen en un comunicat i com han traslladat a la resta de grups municipals, el partit afirma que com a factor de promoció que és per a la ciutat, cal blindar-lo i posar-lo a l’alçada d’altres celebracions i icones de la cultura catalana. Concretament proposen que se sol·liciti la seva inclusió al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya (per la qual cosa, indiquen, caldrà fer una exhaustiva recollida d’informació històrica), que es creï un centre i arxiu de documentació per posar a l’abast dels ciutadans la informació sobre l’esdeveniment (salvaguardant així el fons documental existent en totes les seves manifestacions) i per últim suggereixen la creació d’un protocol de la festa que esdevingui una guia per a persones i entitats i que reculli les normes que en regulen el funcionament quant a seqüències cronològiques, grups, itineraris, o fins i tot horaris.

Translate »