Descompte en la factura elèctrica pels consumidors més vulnerables

comptadors elèctricscomptadors elèctrics

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor recorda la possibilitat d’obtenir descomptes a la factura elèctrica en funció de la situació de vulnerabilitat del consumidor.

Aquesta bonificació és aplicable des de l’octubre de 2017 i disposa de tres tipus de descomptes, depenent del grau de vulnerabilitat Aquest grau de vulnerabilitat té en compte diverses variables com ara la renda anual del consumidor o la unitat familiar.

El regidor de promoció econòmica David Gutierrez ens explica els detalls d’aquests descomptes:

Aquest bo social té una durada de 2 anys, prorrogable, excepte si s’ha pogut comprovar que la persona en qüestió ha perdut alguna de les condicions que li donaven dret a la bonificació. Per optar-hi, cal contractar una tarifa PVPC (Preu Voluntari Petit Consumidor), amb qualsevol de les elèctriques del mercat. Tot seguit el consumidor disposa de 15 dies hàbils per presentar les omprovacions que li donarien dret a la bonificació. En cas que aquesta li sigui denegada, es pot reclamar als serveis de consum.

Des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor es poden tramitar, de forma gratuïta, consultes, queixes o reclamacions i, en determinats casos, poden ser remeses als organismes competents, per tal que puguin seguir el seu curs. Des d’aquest servei també es poden promoure altres tipus d’accions en relació a la defensa dels drets del consumidor.

Translate »