El Consell Comarcal gestionarà i crearà lloguer social

El Consell Comarcal del Maresme promourà i gestionarà l’habitatge social a la comarca. Tot plegat, donada la necessitat d’habitatge i la urgència que tenen molts ajuntaments maresmencs per donar resposta a la demanda de vivendes assequibles. Com apunta el president del Consell Comarcal, Damià del Clot, ara la intenció és aconseguir-ne els màxims i fer-ne una bona gestió.

La crisi de l’habitatge s’ha vist encara més agreujada per la Covid-19. L’objectiu és que les vivendes buides que hi ha al Maresme es puguin omplir i promoure el lloguer social. També incentivar la rehabilitació d’immobles que puguin tenir aquest us. D’aquesta manera, el Consell Comarcal serà el primer que comptarà amb aquest ens a Catalunya.

Translate »