El mosquit tigre allarga la seva estada i obliga administració i ciutadans a mantenir-se alerta

Mosquit tigre donant-ho tot.

Les condicions climàtiques d’aquest final d’estiu i principi de tardor han afavorit que el mosquit tigre continuï proliferant arreu i la seva presència amenaça de perdurar encara unes quantes setmanes. L’Ajuntament, segons informa avui en una nota, ha estat fent revisions i tractaments específics als embornals dels carrers i a altres indrets on l’acumulació d’aigua pot facilitar la cria i refugi d’aquests insectes i de les seves larves. Els tractaments s’han fet des del mes de maig. Pel mesos de setembre i ocubre es van preveure tres actuacions més, una de les quals ja es va dur a terme. En aquests tractaments, ens diuen, els tècnics d’una empresa especialitzada fan servir un producte biològic que evita que les larves arribin a l’estat adult. A banda d’aquestes accions, ens recorden que hi ha un seguit d’actuacions que es poden fer des de l’àmbit privat, i que sobretot tenen a veure amb evitar de tenir aigua embassada en els espais exteriors (torretes, plats de menjar per a mascotes, estanys o piscines). 

Translate »