Els efectes econòmics de la pandèmia també fan repuntar les sol·licituds de beques menjador i els diners que s’hi destinen

Menjador de l'escola Mar Nova

Les sol·licituds de beques de menjador escolar al Consell Comarcal han crescut d’un 7,9% i el muntant econòmic que s’hi destina, d’un 60,4%. Segons nota de premsa de l’ens comarcal, el curs passat es van atorgar ajuts per valor de poc més de 4 milions d’euros (4.052.530,88) i quan falten per resoldre encara unes 500 sol·licituds, ja s’hi han destinat enguany més de 6 milions (6.073.487,22€), i la previsió és arribar 6 milions i mig. Tot i que l’increment de l’import té a veure molt amb el canvi de criteris establerts pel Departament d’Educació (fins ara es pagava el dinar del 50% dels dies lectius i ara és del 70%), es considera que els repunts tenen a veure també molt amb la situació econòmica de la comarca, fortament castigada per la pandèmia. L’increment de sol·licituds s’ha registrat a 21 dels 30 municipis de la comarca. La nota també fa notar que el Consell Comarcal, conscient -diu- de la tensió pressupostària que suporten les empreses que presten el servei de menjador, les associacions de pares i els mateixos centres, ja va fer el desembre un primer pagament corresponent als consums justificats dels mesos de setembre, octubre i novembre per valor de més d’un milió d’euros. La transferència es va fer directament a les escoles de la comarca.

Translate »