Espai d’opinió dels grups municipals: CiU

Grup municipal de CiUGrup municipal de CiU

Escoltem el portaveu del grup municipal de CiU Antoni Subirà: