La moció del padró, la nova ordenança d’animals i modificacions al ROM, entre els temes destacats del ple de novembre

L'orina dels gossos deteriora el mobiliari urbà i suposa despeses que es volen atenuar amb la mesuraLa nova ordenança de tinença d'animals obligarà a diluir amb aigua les deposicions dels animals al carrer

La resolució del recurs de reposició sobre la moció del padró municipal i la nova ordenança d’animals domèstics destaquen a l’ordre del dia del ple municipal de novembre, on encara no consta cap acord relatiu a les mesures urgents de resposta a la COVID que els grups van acordar impulsar. Pel que fa al primer tema, els grups hauran de votar sobre el recurs que van presentar els grups d’ERC, Crida i PECP a la polèmica moció aprovada el mes de setembre que modificava els criteris d’empadronament a fi, segons defensava la moció, d’impedir que poguessin empadronar-se els inquilins d’habitatges ocupats il·legalment. El recurs té poques opcions de prosperar si es manté el sentit del vot del setembre. L’altre tema destacat és l’aprovació de la nova ordenança d’animals domèstics, que actualitza la que hi ha en vigor des de 2005 i que inclourà l’obligació de diluir amb aigua els orins dels gossos a fi de millorar la neteja de la via pública i evitar la degradació del mobiliari urbà. També destaca a l’apartat de control una moció resolutiva presentada per ERC que demana modificar el ROM amb dues disposicions encaminades, segons els proponents, a incrementar la transparència. Escoltem la regidora republicana Mireia Cardús:

L’ordre del dia també inclou dues modificacions de Pressupost sobre el conveni amb el DISA (per incrementar l’aportació municipal) i sobre el programa d’ajuts a escolars; una modificació del pla especial del port; i l’oposició presenta 5 mocions no resolutives i 6 precs i preguntes. 

Translate »