L’ajuntament cedeix un local per espai d’atenció a les persones grans

Porta d'entrada del local ceditPorta d'entrada del local cedit

L’ajuntament de Premià de Mar ha cedit un local per oferir un espai diürn de trobada amb activitats i serveis per a persones grans.

En aquest lloc s’oferirà servei d’atenció diürna, transport adaptat, servei de menjador i de dutxes assistides. També es contempla l’atenció a possibles urgències.

Aquest espai Respir servirà per ajudar a moltes families que requereixen aquests serveis tal com ens explica la regidora de serveis socials Imma Morales

El conveni signat amb Mir Serveis socials, SCCL  té una durada de quatre anys, prorrogables a quatre anys més, implica per a l’empresa l’obligació de mantenir la seva condició d’entitat sense ànim de lucre, per tant, no poden tenir beneficis

Donat que l’ajuntament assumeix la cessió del local el cost dels serveis a cobrar als usuaris haurà d’estar per sota dels preus de mercat. Tal com ens explica la regidora

Està previst que el local municipal del carrer de la Unió obri amb el nou servei a mitjans del pròxim mes d’abril. Prèviament s’haurà fet una jornada de portes obertes.

Translate »