L’Ajuntament reforça els sistemes de contacte digital per a la ciutadania

L’Ajuntament ha dut a terme tot un seguit de canvis en els últims mesos per tal de facilitar el contacte de la ciutadania amb el consistori a través de les plataformes digitals. 

Premià Actua serveix per comunicar de forma àgil i efectiva qualsevol incidència, tant des del web com mitjançant l’app des del telèfon intel·ligent. A través de Premià Actua, es pot donar avís d’una incidència de neteja viària o recollida de brossa, avaries d’enllumenat públic, neteja de platges o il·luminació viària; es poden afegir comentaris i fotografies, i situar al mapa l’indret concret on s’ha observat la situació que es vol comunicar. Els avisos fets des de l’aplicació els reben directament les empreses prestadores del servei, la qual cosa permet que el problema quedi resolt amb major agilitat. 

Des del desembre de 2017 funciona un sistema de comunicació directa amb l’alcalde Miquel Àngel Méndez a través de l’aplicació WhatsApp mitjançant el número 671 52 86 67. Aquest canal permet traslladar i rebre preguntes, queixes o aportacions, amb el compromís de donar resposta com més aviat millor. També la presència a les principals xarxes socials és constant.

Translate »