Missatge tranquil·litzador de l’Ajuntament a les famílies de La Lió pel sanejament del dipòsit de combustible

Zona afectada pels treballs i protegida amb tanquesZona afectada pels treballs i protegida amb tanques

El regidor d’educació ha volgut tranquil·litzar avui la comunitat educativa de la Lió en relació als treballs que s’estan fent al porxo de l’escola de buidat d’un dipòsit de combustible que es va localitzar aquest estiu al subsòl del recinte. Rafa Navarro ha assegurat que s’està fent l’operació de la forma més escrupulosa tant legalment com tècnicament per tal que no suposi cap risc per a ningú i que, quan acabi l’actuació, el dipòsit quedi completament sanejat:

Amb tot Navarro no s’ha aventurat a donar cap data de finalització perquè existeixen esculls administratius que alenteixen els treballs, com ara que l’empresa que se n’ocupa ha d’obtenir un permís de l’Agència de Residus. Avui estava previst, d’altra banda, reduir el perímetre de l’espai afectat a fi de no destorbar els nens i famílies que passen per allí cada dia.

Translate »