Noves bandes reductores de velocitat per assegurar els accessos a l’escola Montserrat

Imatge de l'indretImatge de l'indret

L’Ajuntament informa de la instal·lació recentment de 3 nous elements reductors de la velocitat de vehicles al Camí del Mig, concretament a l’alçada del Torrent Castells, alhora que s’ha pintat un nou pas de vianants i s’ha repintat el que ja hi havia. L’objectiu és millorar la seguretat de les entrades i sortides de l’escola Montserrat pel Camí del Mig. El cost ha ascendit a gairebé 10.000€ i ha estat subvencionat per la Diputació de Barcelona.