Rendes per càpita al Maresme: es manté la disparitat entre poblacions, i Premià de Mar queda a la part mitja de la taula

En verd les rendes més altes, en grana les més baixesEn verd les rendes més altes, en grana les més baixes

El Consell Comarcal ha publicat un informe de l’Observatori de Desenvolupament Local sobre la renda per càpita a les poblacions del Maresme en base a les darreres dades oficials publicades corresponents a 2015. L’informe que indica que mentre 5 municipis (Cabrils, Alella, Tiana, Teià i Sant Vicenç de Montalt) es troben entre els 10 amb una renda per càpita més elevada de Catalunya; Pineda de Mar, Tordera i Calella es troben entre els 50 amb rendes més baixes. La renda per càpita, tot i haver remuntat, encara no arriba als barems previs a la crisis econòmica i es manté per sota de la mitjana catalana. La renda mitjana per habitant és de 16.400 euros, 400€ per sota de la mitjana de Cartalunya. Aquestes xifres col·loquen el Maresme com la setena comarca amb una renda per càpita més elevada. 14 municipis maresmencs es troben per sobre de la mitjana comarcal, destacant Cabrils que, amb una renda per càpita de 23.900 euros per habitant, és el que presenta una xifra més elevada i el quart en el context de Catalunya. A l’altre extrem trobem Pineda de Mar que, amb una renda per càpita de 12.800 euros, és el municipi amb la renda més baixa. Val a dir que la renda a Premià de Mar que revela l’informe és de 17.100€, xifra que situa la nostra població per sobre de la mitjana comarcal i en el 13è lloc de la taula. També queda per sobre de la mitjana catalana.

Translate »