Repunt de la sinistralitat laboral al Maresme el primer trimestre de l’any

Creix la sinistralitat laboral al Maresme durant el primer trimestre de 2017, que situa la comarca per sobre de la mitjana provincial i catalana. Segons l’informe de l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, durant aquest període es van notificar 906 accidents, dels quals 901 van ocasionar ferides de pronòstic lleu, 4 greus i una persona va perdre la vida. El nombre total accidents laborals representa, percentualment, un increment del 13,82% repecte el trimestre anterior (110 accidents més) i un 20,16% més que en el mateix període de 2016 (152 accidents més). L’Índex de Sinistralitat situa la comarca en els 1009,67% accidents per cada 100.000 afiliacions a la Seguretat Social, mentre que al conjunt de Catalunya és de 932,29 i a la demarcació de Barcelona de 893,61. L’augment més destacat d’accidents s’ha produït en la construcció.

Translate »