Retiren les plaques de la coberta de fibrociment de l’escola Ocata

L’Escola OcataL’Escola Ocata

Aquest estiu s’aprofita per fer obres a diverses escoles del Masnou una de les actuacions més inportants es durà a terme a l’escola Ocata, on s’està construint una escala d’evacuació al pati interior. En aquest equipament també es traslladaran les calderes i s’han retirat les plaques de la coberta de fibrociment que hi havia a l’antiga sala destinada a aquest ús. Si el fibrociment està en bon estat no és perillós per a la salut. El perill s’esdevé si aquest material es trenca, es desgasta o es manipula indegudament. En aquests casos, les fibres d’amiant es poden desprendre i quedar suspeses en l’aire, per això la inhalació mantinguda d’aquestes fibres pot produir greus malalties. La totalitat d’aquestes intervencions estaran centrades en obres de manteniment i d’eficiència energètica té un pressupost total de 125.000 euros, 60.000 dels quals els sufragarà la Generalitat de Catalunya.