S’obre el procés per constituir nous Consells Escolars al centres educatius

Reunió d'un consell escolar d'una escola de BarcelonaReunió d'un consell escolar d'una escola de Barcelona

Aquesta setmana ha començat el procés per constituir els nous Consells Escolars dels Centres. El Consell Escolar és l’òrgan de govern del centre educatiu: està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares i d’un representant de l’Ajuntament. Els representants dels pares i mares i del personal docent surten elegits per votació. Als centres públics, la funció principal és participar en la presa de decisions respecte del funcionament i l’organització del centre, com el projecte educatiu o la gestió econòmica. En els centres privats concertats, el consell debat, avalua, analitza i pren decisions sobre temes proposats pel titular del centre. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. El procés va començar dilluns passat; abans del 14 de novembre es farà la constitució de les meses electorals i entre els dies 26 i 30 de novembre es faran les votacions. La Constitució del nou consell escolar i presa de possessió dels membres s’ha de fer abans del 21 de desembre.

Translate »