Tret de sortida al projecte d’actuació del ministeri al litoral del tram El Masnou – Premià de Mar

Litoral PremianencLitoral premianenc

Segons fa saber l’Ajuntament de Premià de Mar el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat la resolució per la qual es formula la declaració d’impacte ambiental del projecte d’actuació al litoral del tram El Masnou – Premià de Mar que ha emès el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


Antoni Subirà, 1r tinent d’alcalde. Àrea de Territori i Sostenibilitat, ens explica què suposa aquest projecte:

Cal afegir que la resolució fa referència a tres projectes. El primer és l’estabilització de les platges a ponent del port de Premià de Mar, el segon la retroalimentació de les platges del Masnou a llevant del port d’aquesta localitat i el tercer la construcció d’un dic de suport a la platja d’Ocata. Els tres projectes han estat tractats conjuntament per la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental i, segons la declaració, escau formular la seva declaració d’impacte ambiental.


Segons la publicació, els tres projectes, considerats com a prioritaris tot i que avui en dia no tenen encara data de realització, tenen per objectiu dotar les respectives platges de certa estabilitat i una amplada de 60 m, aproximadament.

Translate »