Un Ple gens ordinari atura momentàniament l’expropiació de Can Sanpere

Fàbrica de Can San PereFàbrica de Can San Pere

El punt 8 de l’ordre del dia sobre la modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de l’àmbit de Can Sanpere, es va presentar a l’aprovació del ple ahir al vespre. En el moment de l’explicació de vot, l’opció de l’abstenció es va imposar en cada grup, de tal manera que l’equip de govern en veure que no hi hauria majoria per tirar endavant la modificació, donat que es requereix majoria absoluta per l’aprovació , va optar també per l’abstenció. Així es va donar el cas insòlit que tots els grups del consistori s’abstenien en una votació. Es dóna el cas que sense aquesta modificació i tal com deia el mateix alcalde s’aturava l’expropiació de Can Sanpere

Escoltem també la resta de grups fent la valoració del Ple d’ahir:

Translate »