▶️El ple distingirà a partir d’ara entre les mocions d’aplicació efectiva i les declaracions d’intencions

Punts de mocions a l'ordre del dia del ple d'ahirPunts de mocions a l'ordre del dia del ple d'ahir

Les mocions que es porten a aprovació al ple municipal han introduït des d’ahir un matís jurídic en el marc dels canvis que s’estan fent al Reglament Orgànic Municipal. A partir d’ara es distingirà entre mocions resolutives, resolutives d’urgència i no resolutives en funció de si el ple hi té o no competències i en funció de la despesa que suposi l’actuació. Segons el 3r tinent d’alcalde Antoni Subirà, és una mesura de precaució:

Les mocions resolutives ordinàries han de tractar assumptes competència del ple i si l’adopció de l’acord comporta despesa econòmica s’haurà d’acompanyar d’un informe d’intervenció sobre existència de crèdit. Les resolutives d’urgència canvien en el termini de presentació i les no resolutives contenen una declaració institucional o recullen una voluntat però en cap cas l’acord pot substituir les funcions de govern. Ahir l’ordre del dia del ple incloïa 4 mocions no resolutives, entre elles 3 de Crida Premianenca que es van aprovar: per la naturalització d’un espai a la platja de llevant, per la creació d’una xarxa antirumors i de mediació comunitària i per l’adhesió a la campanya ‘No puc esperar’ a fi que es permeti l’ús de lavabos de dependències municipals a persones que ho necessiten amb urgència per un problema mèdic.

Translate »