▶️El ple municipal vota avui el blindatge patrimonial de Can Sanpere

Interior de Can SanpereInterior de Can Sanpere

L’equip de govern porta a aprovació del ple avui la desestimació de les al·legacions de Núñez i Navarro al BCIL de Can Sanpere i també la incorporació al planejament urbanístic d’una fitxa de protecció patrimonial de la finca. La fitxa consta de 3 apartats en funció del valor de cada sector, com ens ha explicat el regidor d’urbanisme Antoni Subirà:

Pel que fa a les al·legacions de Núñez i Navarro, que addueix que el BCIL estronca el seu projecte empresarial a la finca, Subirà ha indicat que els serveis jurídics han considerat que havien de ser desestimades, però que serà finalment la Comissió d’Urbanisme qui dirimirà entre les raons dels uns i els altres. El ple d’avui, en sessió extraordinària, s’ha hagut de convocar per complir els terminis de resposta a les al·legacions.

Translate »