Balanç 2020 de l’activitat turística al Maresme sense sorpreses: hegemonia total del visitant català

Complex hoteler a Santa Susanna

La crisi de la COVID s’ha traduït l’any 2020 pel que fa al turisme comarcal en un marcat increment del percentatge de visitants de l’Estat Espanyol (bàsicament catalans) i, paral·lelament, d’una gran davallada del turisme estranger. Segons un informe publicat pel Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona, tant és així que el turisme espanyol s’ha multiplicat per dos (del 40,3% el 2019 ha passat a un 83,1%) mentre que els visitants estrangers van passar del 59’7% el 2019 a un 16,8% el 2020, sobretot provinents de França. Aquest predomini del turisme de proximitat queda encara més confirmat si mirem l’origen dels turistes de l’Estat espanyol que van venir al Maresme l’any passat, ja que els turistes catalans, com dèiem, van suposar el 87,2% del total. L’informe també indica que el mes que va acumular més pernoctacions va ser l’agost, en què es van superar les 500.000. Tot i així, no es va arribar a ocupar el total de places ofertades: més d’1,5 milions en el conjunt de la comarca. Més enllà d’aquestes dades sobre l’origen dels turistes i les pernoctacions, l’informe també indica que els propietaris d’hotels fan una valoració molt negativa de l’any, per raons òbvies: si el 2019 van puntuar l’ocupació i la marxa del seu negoci amb un 7, el 2020 van posar un 3,45. Els càmpings i els allotjaments rurals van passar d’un 6 a un 4. 

Translate »