Continua decreixent l’atur a la comarca el mes de maig, que a Premià de Mar decau de 23 persones

Oficina del SOCOficina del SOC

La xifra d’aturats al Maresme ha tornat a baixar i ho ha fet cada mes des del febrer. Segons l’informe de l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el nombre absolut d’inscrits a les oficines d’ocupació era el mes de maig de 23.664 persones amb una reducció del 2,76% respecte el mes anterior, cosa que deixa una taxa de l’11’51%. La caiguda s’ha distribuït entre tots els sectors econòmics i tots els grups d’edat. Pel que fa a municipis, vuit van registrar lleugers increments, Arenys de Munt no va tenir cap variació i els 21 restants es va reduir la llista d’atur. Premià de Mar està entre aquests últims: concretament al nostre municipi el maig hi va haver 23 aturats registrats menys que l’abril i en total en són 1573, la qual cosa representa un descens de l’1’44% i una taxa de l’11’37%. Respecte de l’any anterior, ens trobem 128 aturats menys i, percentualment, un 7’52% menys.

Translate »