Creix de gairebé el 9% en un any el nombre de maresmencs residents a l’estranger

Mapa de la distribució de migrants maresmencs segons el volum per paísMapa de la distribució de migrants maresmencs segons el volum per país

El Consell Comarca informa que el darrer informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal xifra en 10.371 els maresmencs registrats com a residents habituals a l’estranger, un volum de persones -atenció- que ha crescut un 8,92% respecte a l’any anterior. Els països receptors que han tingut un creixement més destacat són la República Dominicana, Dinamarca, Regne Unit, Canadà i Bolívia. Segons l’informe, des de 2009, el volum de maresmencs que han marxat a viure a l’estranger s’ha duplicat i ha anat augmentant any rera any fins: ara mateix el Maresme se situa com la quarta comarca catalana amb major nombre de persones residents a l’estranger. El gruix de persones que han establert la seva residència habitual a l’estranger es concentra en les franges d’edat dels 35 als 49 anys i dels 5 als 14 anys. Encara que no es disposin de dades que permetin analitzar en profunditat els motius del canvi residèncial, tot fa pensar que el primer col·lectiu ha marxat per motius laborals i el segon forma part dels moviments migratoris fets en família. Per últim, la distribució mundial dels residents estrangers difereix molt entre països, però una vegada més França és la que acull més persones amb darrer registre en algun dels municipis del Maresme. Al darrera, Argentina, Alemanya, Regne Unit, Estats Units, Suïssa i Bèlgica.

Translate »