Decreix la sinistralitat laboral al Maresme els primers mesos de 2021 però augmenten els accidents entre el col·lectiu femení

L’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme ha publicat les dades de sinistralitat laboral a la comarca durant el primer trimestre d’aquest any. Els resultats revelen que la reducció de l’activitat arran de la pandèmia s’ha traduït en un descens dels accidents, tant en termes interanuals –d’un 0,25%– com respecte finals del 2020 –d’un 0,54%–. En total s’han produït 668 accidents entre els mesos de gener i març d’aquest any, cap d’ells mortal i el 99% de pronòstic lleu. Una altra dada cridanera de l’informe és l’augment dels accidents entre el col·lectiu femení, que ha crescut d’un 26% respecte les dades del mateix període del 2020. En total, entre les dones es van registrar 309 sinistres, mentre que els homes en van patir 559. Pel que fa als sectors, l’informe indica que només hi ha hagut un augment en els serveis (+2,23 interanual), que aglutina el 63,25% dels accidents. Li segueix el l’industrial (17,97%), la construcció (16,94%) i el sector primari (1,84%).

Translate »