El Consell Comarcal anuncia la creació d’una nova oficina per ajudar els municipis a regular els pisos turístics

El Consell Comarcal ha anunciat la creació d’una oficina de control i regulació dels usos turístics de l’habitatge. Segons aquest ens, els últims 4 anys gairebé s’ha triplicat el nombre de pisos turístics censats a la comarca, que ara mateix arriba als 3.677, tot i que es calcula que n’hi ha molts més de no censats. Segons la nota de premsa publicada ahir, el Consell Comarcal vol, amb la nova oficina, ajudar els ajuntaments a fer aflorar l’oferta il·legal i posar ordre en aquesta activitat econòmica per tal que aquests habitatges, considerats empreses turístiques, compleixin la normativa vigent. L’oficina posarà a disposició dels ajuntaments la infraestructura necessària per dur a terme aquest control i tramitar els expedients sancionadors, que poden ser de 60.000 a 200.000 euros en el cas d’infraccions molt greus i de 30.000 a 60.000 euros si la infracció es tipifica com a greu. També es preveu impulsar una ordenança tipus per a tots els municipis per impedir que es produeixi un efecte dominó, que faci que el problema es vagi traslladant d’un municipi a un altre.

Translate »