El Consell Comarcal crea la Conselleria d’Innovació Pública i Tecnologies per avançar en administració electrònica

Seu del Consell Comarcal del Maresme

El Consell Comarcal del Maresme ha creat una nova Conselleria d’Innovació Pública i Tecnologies, que comanda la consellera d’ERC Laura Ribot. La modificació del cartipàs va ser aprovada per unanimitat de tots els grups al ple celebrat dimarts de la setmana passada, i com informa la web de l’ens comarcal, la iniciativa parteix de la necessitat detectada pel Consell Comarcal d’avançar cap a una organització més moderna i capaç d’oferir una millor atenció i servei per mitjà de la innovació i l’administració electrònica. Segons el Consell la pandèmia ha posat de manifest la necessitat d’accelerar la creació de nous canals de tramitació alternatius a la presencialitat i això requereix l’activació de noves eines de gestió internes i externes que permetin l’adaptació a la nova realitat. A banda dels canvis que ara es proposa implantar el Consell Comarcal, la conselleria també donarà suport als ajuntaments, especialment als de menys de 5.000 habitants, en la implantació de l’administració electrònica amb el suport de la Diputació de Barcelona. La conselleria d’Innovació Pública i Tecnologies inclou els serveis d’Informàtica, Administració electrònica, Gestió d’expedients electrònics, Suport a la implantació de l’administració electrònica municipal i Transparència i bon govern.

Translate »