El Consell Comarcal crearà nou ens participat per Ajuntaments i 3r sector per promoure l’habitatge social

Un Consell d’Alcaldes del Maresme celebrat la setmana passada va donar llum verda a la iniciativa del Consell Comarcal de constituir un ens per promoure i gestionar habitatge social. Com recorda la nota de premsa de l’ens comarcal, la Diagnosi sobre la pobresa i la vulnerabilitat social al Maresme va determinar que l’accés a l’habitatge és una problemàtica comuna a tots els municipis i ha de ser una prioritat per a l’administració. En aquest sentit el Consell Comarcal va presentar als alcaldes un projecte per crear un ens de caràcter públic -participat dels ajuntaments, entitats del tercer sector i operadors privats- per dissenyar i planificar actuacions coordinades que permetin incrementar el parc d’habitatges de lloguer a preus assumibles evitant d’aquesta manera l’exclusió residencial. L’objectiu és que els habitatges buits s’omplin amb persones que ho necessiten, que el sòl disponible per a habitatge social es pugui executar pensant bàsicament en habitatges de lloguer i que finalment es pugui disposar de més habitatge social en les seves diferents tipologies. Després de rebre l’aval del Consell d’Alcaldes, ara el Consell Comarcal estudiarà les diferents formes jurídiques que podria tenir aquest organisme.

Translate »