El Consell Comarcal denuncia les companyies que no compleixen la llei contra la pobresa energètica

Des de l'aprovació de la Llei Gas Natural no ha fet cap comunicació de factures impagadesDes de l'aprovació de la Llei Gas Natural no ha fet cap comunicació de factures impagades

El Consell Comarcal del Maresme ha denunciat públicament a través d’un comunicat un seguit de companyies comercialitzadores de gas i electricitat per l’incompliment de la Llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Entre aquestes companyies hi ha Gas Natural Fenosa, una de les companyies amb més clients a la comarca i que des de l’aprovació de la Llei no ha fet cap comunicació de factures impagades als 25 equips de serveis socials municipals que formen part de l’àrea bàsica del CCM. El Consell està revisant ara mateix les actuacions de les companyies als 25 municipis de menys de 20.000 habitants. Per evitar que s’arribin a produir talls sense el coneixement dels serveis socials, el Consell ha enviat una carta a Gas Natural i en els propers dies ho farà a altres empreses.

Translate »