El Maresme, entre les 3 comarques de Barcelona on el gener va disminuir l’atur, tot i que ho va fer de forma gairebé imperceptible

Oficina del SOC de Premià de Mar

El Maresme va ser el mes de febrer una de les 3 úniques comarques barcelonines que va registrar un lleuger descens de l’atur respecte del mes anterior, per bé que només va baixar d’un 0,06%, és a dir, 19 persones menys a les llistes de demandants de feina. Segons l’informe de l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el mes de febrer hi va haver 31.123 maresmencs a l’atur i 45.412 persones demandants d’ocupació no aturades, és a dir, persones afectades per ERTOs, que creixen d’un 1,13% respecte al mes de gener. En relació al mateix període de l’any passat, la desocupació ha augmentat un 23,63%. La desocupació disminueix molt lleugerament en tots els sectors econòmics, a excepció dels serveis que registren un increment intermensual del 2,3%. És, precisament el sector serveis el que aplega més aturats: un 72,30% del total. Per municipis aquest descens s’ha produït en 14 de les 30 poblacions maresmenques: no és el cas de Premià de Mar, on el febrer vam tenir 14 aturats més que el gener, que en van ser 1.957; això significa un augment del 0,72%. Respecte de fa un any hi va haver 383 aturats més, un pujada del 24,33%. Com va passar el mes passat, l’informe continua sense indicar la taxa d’atur ni comarcal ni per municipis. 

Translate »