El Maresme va perdre 801 empreses el 2020, però va ser una de les comarques de la demarcació menys castigades per la pandèmia

El Maresme va reduir d’un 6,5% el seu teixit empresarial l’any 2020 en comparació amb l’any anterior, passant de 12.391 a 11.590 empreses, unes 801 menys. Són dades que conté la Memòria econòmica de Catalunya 2020 elaborada pel Consell de Cambres de Catalunya i que ahir feia públiques la Cambra del Maresme. La reducció, atribuïble en la majoria dels casos a la pandèmia, va ser amb tot força inferior a la mitjana de Catalunya, on la xifra d’empreses es va contraure un 7,9%: 20.480 empreses menys. Les afiliacions a la Seguretat Social segons la residència padronal van disminuir d’altra banda un 1,3% interanual, cosa que significa que la comarca va tancar el 2020 amb 2.427 afiliats menys. Aquesta reducció va afectar lleugerament més els homes i ha castigat més als afiliats menors de 30 anys. Al conjunt de Catalunya, la reducció interanual de l’afiliació va ser d’un 1,9%. Per últim, l’atur registrat al Maresme va augmentar un 23,2% respecte al 2019 i es va situar en 30.644 persones aturades. No obstant això, el Maresme va ser la quarta comarca de la demarcació de Barcelona on menys va créixer la xifra d’aturats.

Translate »