El nou Decret llei sobre habitatge tindrà efectes importants a l’àmbit municipal

Bloc de pisos random a Premià de MarBloc de pisos a Premià de Mar

Aquesta setmana el Govern de la Generalitat ha aprovat un Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. Inclou mesures proposades per entitats com la PAH o el Sindicat de Llogaters i afecta de ple al món local. Entre altres disposicions, per fer front a situacions d’emergència i desnonaments s’estableix una durada màxima de 7 anys del lloguer social obligatori per a famílies en situació de vulnerabilitat a qui acabi el contracte de lloguer, es trobin afectats per un desnonament o bé portin més de 6 mesos ocupant un habitatge sense títol habilitant en el moment de l’entrada en vigor del Decret. Una altra de les mesures és que les administracions (també les locals) podran considerar com a desocupats els edificis amb obres inacabades i els podran mobilitzar per generar més habitatge social, arribant, fins i tot, a l’expropiació. També hi haurà més facilitats per construir allotjaments en equipaments comunitaris. Per altra banda, els Ajuntaments, entitats socials i la Generalitat tindran més oportunitats d’adquirir habitatges via tanteig i retracte per a destinar-los a lloguer assequible. Així mateix els solars buits que siguin de propietat dels Ajuntaments i estiguin destinats a construir-hi habitatges de protecció oficial es podran mobilitzar gradualment. Les corporacions locals hauran d’elaborar un inventari en el termini d’un any. 

Translate »