El pla de xoc municipal de Crida Premianenca per afrontar la crisi 

Andreu Mumbrú ha explicat el pla de Crida en un vídeo des de casa difós per xarxes socials

Crida Premianenca ha traslladat al govern i grups municipals una extensa relació de propostes per fer front a la crisi en els àmbits fiscal, laboral, habitacional i sanitari. Entre altres mesures es demana, pel que fa als impostos, una moratòria per a famílies que hagin vist reduïts els seus ingressos; en habitatge, que s’ofereixin ajuts al pagament del lloguer, s’intervingui en execucions hipotecàries i es mobilitzi habitatge buit (entre altres, pisos turístics) i es garanteixi el subministrament de serveis a famílies vulnerables. Escoltem el regidor Andreu Mumbrú:

En matèria laboral i comercial mesures encaminades a protegir treballadors i autònoms d’empreses vinculades a l’Ajuntament (com la indemnització en casos de contractes cancel·lats o la mediació en casos d’ERTO); i en l’àmbit sanitari, que s’adoptin mesures per disposar de recursos i equipaments privats en cas de necessitat. També s’apunten mesures d’ordre social com reforçar el servei del SIAD i el SAD o que es garanteixin totes les beques als escolars. Finalment, i a fi de facilitar al màxim les gestions i l’obtenció d’informació, Crida Proposa la creació d’una finestreta única municipal i que s’obrin canals informatius presencials (per mitjà de la policia) per a tots els veïns que no tenen accés a internet.

Translate »