El Pla Especial dels pisos turístics, en exposició pública des d’ahir, activa de nou la moratòria de llicències

Interior d'un habitatge turístic a Premià de Mar

Ja s’ha publicat i està en període d’al·legacions el nou Pla Especial de regulació dels pisos turístics. Tal com ha explicat el regidor d’urbanisme Antoni Subirà, el govern ha optat per aquesta fórmula tècnica per tal que, d’una banda, es modifiqui el Pla General Urbanístic en relació a aquests habitatges i, de l’altra, es reactivi la moratòria de concessió de llicències mentre no existeixi una reglamentació específica. Escoltem Subirà, que indica que la modificació del pla general afecta concretament l’activitat de pisos turístics en immobles plurifamiliars:

Recordem que el Consell Comarcal està treballant en l’elaboració d’una ordenança tipus que hauria de servir per establir una normativa homogènia en l’àmbit comarcal. El pla es va aprovar per decret d’alcaldia el 8 de juliol, va aparèixer publicat al BOP el dia 18 (ara romandrà en exposició pública durant 2 mesos) i la moratòria va entrar en vigor el dia 19.

Translate »