El ple aprova l’ajuda extraordinària al comerç i la creació d’una taula amb agents socials i experts per pensar les accions

Comerços al carrer Doctor Fleming

El ple municipal de divendres passat va aprovar la modificació pressupostària per que permetrà posar en marxa accions d’ajuda i promoció del comerç local de resposta a la crisi sanitària. L’import total que s’hi destinarà després d’aprovada la modificació és de 286.677€, i la naturalesa de les accions que es duran a terme sortirà d’una taula que s’ha de constituir formada per grups polítics, agents socials i experts, una proposta que va fer als altres grups el portaveu socialista David Gutiérrez:

A aquests 286.000€ (que inicialment havien de servir per pagar una indemnització a Núñez i Navarro per la revocació de la llicència d’activitat a Can Sanpere) cal afegir-hi 391.970 € que es van aprovar per Decret d’alcaldia per poder ajudes a les famílies.

Translate »