El ple de cartipàs del Consell Comarcal segella avui el repartiment de conselleries entre ERC i JxC

Seu del Consell ComarcalSeu del Consell Comarcal

Aquest vespre se celebra el ple de cartipàs del Consell Comarcal del Maresme, una vegada constituït l’òrgan per al mandat 2019-23 i conformat el govern que presideix Damià del Clot. A l’ordre del dia s’hi inclouen qüestions com la creació dels grups polítics, nomenament de vicepresidències, gerència, conselleries delegades, organització funcional, personal eventual o règims retributius. També s’ha de formalitzar la creació de les comissions informatives, de comptes o la comissió permanent del ple, així com definir les seves competències. Finalment s’ha d’aprovar la periodicitat de les sessions, la presidència  del Consorci de Promoció Turística i els representants a òrgans col·legiats. Recordem que el govern sortit de les eleccions del 26 de maig està format per 12 representants d’ERC, amb Damià del Clot al capdavant, i 6 de Junts per Catalunya. Fa uns dies Del Clot avançava les presidències i conselleries que tindrà el govern:

També va explicar Del Clot a Mataró Audiovisual que a pesar de la diferència de consellers entre ERC i JxC s’ha buscat el màxim de paritat en el repartiment. El ple de cartipàs comença a les 7 del vespre. 

Translate »