El ple municipal posa avui en marxa el rellotge del futur edifici de la Mar Nova

Aula actual de l'escola Mar Nova, en mòduls prefabricats

El ple municipal d’avui ha de formalitzar, per mitjà de l’aprovació d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament, el trasllat de la competència a l’Ajuntament per iniciar el procés de construcció de la futura escola Mar Nova. Recordem que el conveni es va retirar de l’ordre del dia del ple de febrer per considerar que els serveis jurídics de la Generalitat l’havien de validar, però després Ajuntament i Ensenyament van acordar que era preferible que el ple l’aprovés per poder disposar de la competència i iniciar el procés encara que posteriorment calgui introduir-hi modificacions. Ens ho explicava en el seu moment la regidora d’ensenyament Elisenda Busquets:

Un cop aprovat i firmat el conveni començarà un procés participatiu perquè la comunitat educativa pugui fer aportacions respecte del usos del nou edifici i tot seguit s’iniciarà la redacció del projecte. L’alcalde Rafa Navarro ens feia aquest croquis d’un itinerari que podria acabar d’aquí a 2 anys i mig:

Recordem que el conveni entre Ajuntament i Departament indica que l’Ajuntament assumeix inicialment el cost de l’actuació (uns 3 milions d’euros) i després la Generalitat retornarà la meitat a l’Ajuntament en diferents fraccions anuals. 

Translate »