El Programa Català de Refugi fa una crida per trobar mentors al Maresme

Foto d'arxiu d'una manifestació a favor de l'acollida de refugiats

El Programa Català de Refugi, que dóna suport a persones refugiades que han fugit del seu país d’origen i s’han establert aquí, busca persones al Maresme per engrossir la xarxa de persones mentores a la nostra comarca. Com explica el Consell Comarcal en una nota, les persones mentores acompanyen els sol·licitants de protecció internacional o asil en el procés d’aprendre i consolidar la llengua, descobrir i integrar-se en el seu nou entorn i ampliar la seva xarxa social. L’objectiu d’aquesta mentoria és que les persones refugiades establertes a Catalunya adquireixin autonomia, quelcom pel qual necessiten ajut, sobretot en la fase inicial d’implantació. Actualment la xarxa de mentors al Maresme es limita a 9 grups, sis dels quals estan a Mataró, i es fa especialment necessari a l’Alt Maresme, on hi ha sol·licitants però encara ningú que els doni suport. Les persones interessades poden contactar directament amb el Programa de Mentoria de la secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Conselleria de Treball i Afers Socials (a través del telèfon 93 270 16 89 o per correu electrònic: grupsacollida.tsf@gencat.cat)

Translate »