El Projecte Lliures 2021 distingeix i ajuda un conjunt d’iniciatives impulsades a l’òrbita de la Xarxa d’Habitatge i el CSA de Can Sanpere

Classe de l'escola popular en un espai de Can Sanpere (Foto: Xarxa d'Habitatge)

Un conjunt d’iniciatives d’atenció a la vulnerabilitat proposades per la Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme ha estat una de les 7 propostes elegides pel Projecte Lliures 2021 i ara rebrà una aportació econòmica de 16.816€. El Projecte Lliures es va crear l’any 2016 per Coop57, Òmnium Cultural i ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i busca oferir suport econòmic econòmic i tècnic a projectes innovadors i transformadors amb perspectiva comunitària que treballen arreu de Catalunya contra les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social. En concret la proposta presentada per la Xarxa d’Habitatge duia per nom Consolidem les estructures populars del Baix Maresme i s’hi inclouen sis activitats vinculades a la Xarxa i que es duen a terme, entre altres llocs, al Centre Social Autogestionat de Can Sanpere: la Xarxa d’aliments i Menjador Social Vatua l’Olla; l’Escola popular; el Grup de joves migrats; el Grup d’estrangeria; el gimnàs popular i grup de tabalers la Xarxaranga; i el grup de dones. Escoltem l’Emma Puig, de la Xarxa d’Habitatge:

Aquest any Lliures ha recollit 120.000€ de més de 3.000 donants i s’hi han presentat 100 propostes, de les quals el comitè d’avaluació n’ha elegit, com dèiem, 7. 

Translate »