El servei de l’aigua passa a fer-se sota la marca d’Agbar després que Sorea li traslladi la gestió

Els abonats al servei d’aigua potable de Premià de Mar, com els de tants altres municipis a tot Catalunya, han començat a rebre les factures de part de l’empresa AGBAR i no de Sorea com fins ara. El canvi es deu al trasllat de la gestió del servei d’aquesta empresa des de l’1 de gener de 2020, com informa per carta la mateixa companyia i, segons asseguren, el canvi no suposa cap modificació en la prestació del servei ni en les condicions del contracte. La carta indica concretament que amb l’ànim de millorar el servei s’ha fet “un pas endavant en la integració en el grup empresarial al qual pertany SOREA” (que és AGBAR) i que tota la gestió es farà sota aquesta única marca. Escoltem el tinent d’alcalde de territori Antoni Subirà:

Per dirigir-se a la companyia es mantenen els mateixos canals d’atenció telefònica i les mateixes oficines, però la pàgina web passa a ser agbarclients.cat

Translate »