Els treballs al Museu Romà posen al descobert nous vestigis: una petjada, una aixa i una mola

Els tres nous vestigis

L’Ajuntament informa que els treballs de museïtzació actuals al Museu Romà han posat al descobert un seguit de noves troballes al jaciment aquest mes de juliol: en concret, una petjada, una aixa de pedra i la part superior d’una mola. Pel que fa a la primera, s’han documentat les restes parcials de la petjada del peu dret d’un dels constructors de l’edifici, trobada damunt d’una de les parets de fonamentació: es dedueix que duia una caliga, la sandàlia típica dels legionaris romans, i es data a inicis del segle V dC. L’any 1969 ja es van documentar petjades en els dipòsits que es van descobrir sota el mosaic de la Gran Via, uns 200 anys més antigues. L’aixa de pedra polida estaria datada aproximadament entre el neolític i l’edat del bronze, mentre que la part superior d’una mola rotatòria, és possiblement d’època romana. Tots dos elements van ser recuperats en un nivell de terres sobreposades i compactades, per la qual cosa no tenen una procedència clara.

Translate »