Entren en vigor els canvis a l’ordenança de tinença d’animals, que entre altres coses fa obligatori netejar els orins amb aigua

Ja han entrat en vigor les modificacions de l’ordenança de tinença d’animals que va aprovar el ple municipal el novembre passat amb relació a les deposicions a la via pública: en concret, ara és obligatori diluir l’orina amb aigua i també es prohibeix expressament que els animals orinin als parterres enjardinats, escocells amb vegetació o racons natura de la via pública. Escoltem el regidor de medi ambient Antoni Subirà:

La nova ordenança tipifica com a sanció lleu no diluir amb aigua els orins dels animals, una infracció que pot comportar multes d’entre 100 i 400 €. Les infraccions greus es sancionaran amb entre 401 i 2.000 euros i molt greus poden arribar als 20.000 €.

Translate »