Front comú contra la moció del padró de la Xarxa d’Habitatge i Premià Acull

La Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme i Premià Acull (l’entitat que va impulsar la moció de 2018 per tal que l’empadronament no requerís la titularitat d’un habitatge) han mostrat el seu rebuig a la moció que avui demana al ple modificar els criteris per l’accés al padró. En la seva comunicació aquestes entitats exposen 8 punts que emanen d’una premissa inicial: el nou reglament seria inútil a l’hora de resoldre els problemes que es denuncien i a més vulneraria drets fonamentals de les persones. En concret asseguren que el no empadronament impediria l’accés d’aquestes persones a la salut i a l’educació pública i gratuïta; que la Constitució Espanyola exigeix als Ajuntaments que facin efectiu l’empadronament encara que les persones estiguin ocupant l’habitatge on viuen; que no existeix cap efecte crida perquè hi ha molts altres municipis on no s’exigeix la titularitat de l’habitatge; que negar l’empadronament a aquests col·lectius provocaria altres problemes de convivència i salut pública; i que el padró és útil a efectes de registre, seguiment i estadística; i que l’ocupació continuarà existint mentre sigui tan difícil accedir a un habitatge i mentre fons voltor acaparin centenars de pisos buits i especulant amb un bé essencial. Per últim asseguren que moció només busca crear discòrdia i criminalitzar l’ocupació en un moment de crisi econòmica.

Translate »