Habiliten a l’antic Ajuntament un punt de detecció COVID per a contactes assimptomàtics, que hi hauran d’anar previ avís del CAP

L'antic Ajuntament ja s'ha estat utilitzant fa setmanes com a punt de detecció de la COVID

Atenció Primària Metropolitana Nord ha habilitat des d’avui nou espai de detecció de la COVID-19 a l’Ajuntament antic de Premià de Mar. En concret el punt servirà per fer proves als contactes asimptomàtics de positius, de manera que les proves a persones amb símptomes es continuaran fent al CAP i en aquest nou espai només hi han d’anar persones citades prèviament des de l’Atenció Primària. Segons expliquen en una nota de premsa, la Unitat Centralitzada de suport COVID de la Metropolitana Nord ha estat buscant espais complementaris a fi d’evitar temps d’espera a més d’acostar els punts de proves a la ciutadania. L’espai, cedit per l’Ajuntament, ha estat avaluat per garantir que és adequat i que permet mantenir les condicions de seguretat necessàries, així com una correcta ventilació i la neteja que marca el protocol. La Unitat centralitzada COVID dóna suport als equips d’atenció primària en el control de la transmissió i gestiona algunes tasques, com els dispositius per garantir l’abordatge de la població de risc, la presa de mostres per dur a terme proves de detecció i tot allò que té a veure amb les intervencions específiques en situacions de brots o increments importants.

Translate »