Inspeccions municipals a les terrasses de bars i restaurants premianencs

Terrassa a la plaça de la Sardana

L’Ajuntament informa que aquest juliol ha començat a fer visites a tots els bars i restaurants que disposen de terrassa amb l’objectiu de verificar que compleixen la normativa vigent. Amb aquesta iniciativa es pretén, indiquen, conscienciar les persones titulars de llicències de la importància de complir allò que estipula l’ordenança i, en cas que es detecti alguna irregularitat, fer-ne un seguiment a fi que es corregeixi. L’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses d’establiments de restauració o assimilats als espais públics regula qüestions com ara els horaris, les temporades, equipament o mobiliari, la instal·lació d’estufes o les condicions acústiques, alhora que estableix quines són les infraccions i les sancions.

Translate »