Ja s’han instal·lat senyals de prohibició de donar menjar als coloms a 10 indrets del municipi

Un dels rètols que s'han instal·lat

En el marc de la campanya de conscienciació que ha posat en marxa l’Ajuntament per reduir la superpoblació de coloms en alguns indrets ahir s’informava de la col·locació de 10 rètols que recorden als veïns la prohibició de donar-los menjar així com la quantia de les sancions que contempla l’Ordenança de Tinença d’Animals especifica, i que poden arribar als 400 €. Recordem que la campanya impulsada per Benestar Animal es basa en la premissa que aquesta alimentació artificial propicia un creixement excessiu de la població, i per això ara s’intenta eradicar aquest hàbit abans d’acudir a mètodes més dràstics, com va explicar en el seu moment la regidora Mari Luz Cánovas

En la seva comunicació d’ahir l’Ajuntament recorda que existeix un correu electrònic a través del qual s’ofereix assessorament a qui ho vulgui sobre aquesta qüestió: és salutpublica@premiademar.cat.

Translate »