La Generalitat licita les àrees de servei de les autopistes que s’alliberaran el mes d’agost, i que en són dues al Maresme

L'àrea de servei d'Alella

Noves passes administratives motivades per l’aixecament de barreres a l’autopista C32 aquest estiu: el Departament de Territori i Sostenibilitat licita ara mateix la concessió de la gestió, manteniment i explotació de les àrees de servei del Maresme (que en són dues, a Alella i Tordera) juntament amb les de la C-33, on també finalitza el peatge el 31 d’agost. Com informava ahir el mateix Departament, la licitació la fa l’empresa pública CIMALSA per una durada de cinc anys i un cànon mínim total anual d’1,3 MEUR. Els serveis inclosos són els associats a les zones d’estacionament i a la zona de descans, l’estació de servei i el servei de restauració i botiga. Així mateix, el plec inclou que el licitador podrà proposar altres serveis, per exemple, propostes adreçades a dotar les instal·lacions necessàries per a subministrament d’energia elèctrica a vehicles o altres fonts d’energia alternatives; aparcaments segurs per a vehicles pesants; plafons amb informació turística o aparcaments d’emergència. Es posa l’accent també en els vessants social i de sostenibilitat, ja que els nous serveis incorporaran productes per a celíacs o menús vegans, lavabos inclusius o l’ús materials materials reciclats. El contracte per a la gestió de les àrees de servei s’afegeix al contracte per a la conservació d’aquestes autopistes, al qual el Govern ha destinat 23,7 MEUR fins al 2025.

Translate »