L’Ajuntament adverteix que es posaran sancions a qui no dugui màscara, però que abans es reforçarà la informació

La multa serà de 100 euros per totes aquelles persones que no la portin i no puguin demostrar una causa justificada

L’Ajuntament acudirà a les sancions si detecta persones que a partir d’avui no utilitzin màscara protectora, però prèviament es reforçarà la informació a fi que tothom estigui assabentat de la nova disposició del Govern. Ho ha dit avui el regidor de policia Antoni Subirà:

L’obligatorietat de portar màscara ha entrat, com diem, avui en vigor i afecta a totes les persones majors de 6 anys a la via pública, a l’aire lliure i ens espais públics oberts o tancats, però es contemplen excepcions, ja que no serà obligatòria per a persones amb afeccions respiratòries, discapacitat o dependència i tampoc ho serà quan bevem o mengem, en casals d’estiu i en grups estables de convivència.

Translate »